Voda je vir življenja. Ali že zbirate deževnico?

Voda je poglavitna sestavina živih bitij in predstavlja približno 70 do 85 odstotkov človekove telesne teže. Okoli 70 odstotkov zemeljske površine pokrivajo oceani s slano vodo. Voda je življenje! Gospodinjstva z urejenim vodovodom lahko z zbiranjem deževnice privarčujejo do 50,00 eur mesečno in s tem hkrati prispevajo k varovanju okolja. Zbiralniki vode so zelo primerni za gospodinjstva brez vodovoda. Zbrano deževnico lahko uporabljamo za zalivanje vrta, pranje perila, avtomobila, spiranje sanitarij, tuširanje in drugo. V zbiralnikih lahko shranjujemo tudi pitno ali izvirsko vodo.

Zbiraniki deževnice so izdelani iz polietilena in so predvideni za zakop v zemljo. Zbiralniki za vkop so kapacitete od 1.000 l do 50.000 l.