Vizija

Denis Meden - Gašper
Vizija: Gašper plan je podjetje, ki je znano po kakovosti storitev. Naše storitve temeljijo na uglednem, odprtem in fleksibilnem delu. Delujemo kot stabilen in zanesljiv poslovni partner, ki deluje na področju storitev s težko gradbeno mehanizacijo. S svojim znanjem in izkušnjami uspešno oblavdujemo izzive. Z vlaganjem v gradbeno mehanizacijo širimo svoje zmožnosti in s tem naročniku zagotavljamo širši nabor storitev.

Cilj: Dolgoročni cilj je izpolnjevanje vizije podjetja in s tem kakovostno zadovoljevanje potreb naročnikov, ki bo temeljilo na popolnih in kakovostnih storitvah.