Zimska služba

Izvajamo zimsko službo pluženja cest, ki obsega tudi strojno čiščenje pločnikov, avtobusnih postajališč in izvajanje odvoza snega, kjer je to potrebno. Poskrbimo pa tudi za pluženje dovozov, parkirišč in ostalih zasebnih površin.