Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov

Poskrbimo za trajnostni razvoj s predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov!

Med vsemi nastalimi odpadki v državi je gradbenih okoli tretjino, med njimi pa jih recikliramo približno pol. Do leta 2020 jih bo potrebno reciklirati 70 %. S predelavo in recikliranjem gradbenih odpadkov bomo poskrbeli za trajnostni razvoj na področju gradbeništva in s tem ohranili naravne vire. Naše podjetje ima dovoljenje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov.

Največja prednost predelave nenevarnih gradbenih odpadkov je predvsem njihova ponovna uporaba. Gradbene odpadke predelamo na lokaciji in se jih lahko takoj ponovno uporabi, naprimer za planiranje s predelanim materialom.

Storitve:

  • rušenje starih objektov
  • predelava gradbenih odpadkov na ustrezno frakcijo
  • recikliranje nenevarnih gradbenih odpadkov (bitumen, steklo, les, plastika, armirani betonski elemnti itd.)
  • vgrajevanje recikliranih materialov ruševin