Groba zemeljska dela

Groba zemeljska dela opravljamo z lastno gradbeno mehanizacijo. Poskrbimo za kvalitetno in hitro opravljeno delo.

Storitve:

  • izkop za objekte
  • izdelava cest z vso talno infrastrukturo (fekalna, meteorna kanalizacija, elektrovodi, telekom omrežja itd.)
  • izdelava gozdnih cest
  • izravnava terena
  • izdelava platojev in dvorišč