Poksrbimo za odpadne vode!

Kakovost življenjskega prostora je odvisna od skrbi za okolje.

Skrb za okolje je pomemben del naših dejavnosti. Velik poudarek dajemo zelenemu programu, ki prvenstveno skrbi ravno za ohranjanje čistega in zdravega okolja. Opravimo izkope in pripravo za inštalacijo čistilne naprave. Čistilne naprave so primerne pri gradnji hiš, kjer ne obstaja možnost priključitve na kanalizacijo oziroma na področjih, kjer je priključitev nanjo tehnično in finančno težje izvedljiva. Hkrati je čistilna naprava sodobna alternativa greznicam, predvsem zaradi večje ekonomske in ekološke sprejemljivosti.

ECO 6 je namenjena čiščenju odpadnih voda iz gospodinjstev, počitniških hišic, manjših gostinskih in ostalih gospodarskih objektov. Razvita je za gospodinjstvo s 4 do 6 osebami.

Biološka čistilna naprava Roto deluje po sistemu SBR. Računalniško krmiljena čistilna naprava ima avtomatsko regulacijo in visoko zmogljivostjo čiščenja vode. Roto čistilna naprava izpolnjuje vse predpisane pogoje Slovenske in Evropske zakonodaje. Za delovanje čistilne naprave ne rabimo dodatnih črpalk, kompresor pa deluje zelo tiho. V njej ni nameščenih nobenih mehanskih delov, ki bi se lahko zamašili ali obrabili. Računalnik je vgrajen v omarico ob kompresorju in štirih ventilih. Računalnik glede na količino in dinamiko odpadne vode s krmiljenjem štirih ventilov prilagaja delovanje čistilne naprave.